نظرسنجی
بهترین روش برای کاهش قیمت خودرو چیست؟
نخریدن مردم
آزادسازی واردات خودرو
اجرای طرح مجلس در خصوص ساماندهی خودرو
تهدید مجلس به استیضاح وزیر صمت
سایر